ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองลาด กลุ่มโรงเรียนบ้านดุง 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
รายการหลัก
Coppyright © 2019 Bannonglad School, โรงเรียนบ้านหนองลาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ที่ตั้งโรงเรียนบ้านหนองลาด
โรงเรียนบ้านหนองลาด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี