นายปัดถา จารุจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาด
ผู้บริหารสถานศึกษา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองลาด กลุ่มโรงเรียนบ้านดุง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต
รายการหลัก
าพกิจกรรม
Coppyright © 2019 Bannonglad School, โรงเรียนบ้านหนองลาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านหนองลาด

ข่าวการศึกษา
ผยแพร่ผลงานวิชาการ
เรื่องเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows 10 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จัดทำโดย นายทวีศักดิ์  ธาตุชัย
เล่มที่ 1
เล่มที่ 2
เล่มที่ 3